مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

33,969,200

37,018,800

15 ثانیه قبل

exchanging

BTC

36,563,000

39,166,000

5 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

36,163,200

38,164,100

5 ثانیه قبل

payment24

BTC

35,304,900

38,690,600

5 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

36,385,000

38,461,500

5 ثانیه قبل

exiz

BTC

35,740,300

37,816,500

5 ثانیه قبل

dorpay

BTC

34,981,800

0

6 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

2,146,360

2,339,060

15 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

2,293,500

2,448,600

5 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,286,050

2,473,290

5 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,214,930

0

6 ثانیه قبل

exiz

ETH

2,266,750

2,398,430

5 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

4,800

4,950

5 ثانیه قبل

dorpay

PM

4,646

5,037

6 ثانیه قبل

exchanging

PM

4,822

4,989

5 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

4,842

4,979

5 ثانیه قبل

dorpay

WM

4,792

5,042

6 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی